< Předchozí stránka

Výletové trasy 01 - 10

Další trasy >Po stisku oblasti,nebo obrázku fotogalerie z trasy.
 Po stisku názvu trasy její bližší podrobnosti ve formátu PDF.
Oblast:1

Čistá u Horek → Horka u St.Paky → Borovnice - Na Mýtě

Popis trasy č.       01a        

Za hezkou přírodou do sousedního okresu.

Vyjížďku začínáme v Čisté u Horek. Vystoupáme na Horka u St.Paky odkud je nádherný rozhled na hřebeny Krkonoš. Na odbočce k Vrchlabí si povšimneme letitého rozcestníku. Pokračujeme však dále a u konce obce  odbočíme směr Borovnice. Po 2km jsme na křižovatce na Pecku v místě zvaném Na Mýtě u sochy Jana Nepomuckého. Díváme-li se na sochu po pravé ruce je les s potokem Zlatnice nalezištěm polodrahokamů a poutním místem.

· Mapy cz
Doprava: na kole a pěšky
Oblast:2 Bílá Třemešná → Dolní Brusnice → Horní Brusnice → Zvičina → Třebihošť → Zvičina Lázně

   Popis trasy č.     02a         

Dvorskem za J.A.Komenským a po krásných a dalekých výhledech. Začneme projížďkou v Bílé Třemešné a vyrazíme na  Dolní Brusnici a dál k Horní Brusnici. Zde si u kostela prohlídneme staré hřbitovní náhrobky. Na křižovatce odbočíme na Pecku a  stejným směrem i na Zvičinu. K ní stoupáme příkře do kopce. Za výstup jsme odměněni nádhernou vyhlídkou z Raisovy rozhledny. Odtud sjedeme od Třebihoště. Po jeho průjezdu odbočíme k Bílé Třemešné, avšak jen na křižovatku v polích. Zde navážeme na turistickou cestu k vrcholu Perné pod kterou je osada Zvičina Lázně s koupalištěm, rekreačními a restauračními objekty. Po oddechu sjedeme do Bílé Třemešné.

  ·  Mapy cz
Doprava: na kole a pěšky
Oblast:3 Debrné → Mostek  → Borovnička → Borovnice u Staré Paky → Zadní Mostek

   Popis trasy č.    03a          

Obcemi na západním okraji Dvorska.

V Debrném za Novými Zámky začíná stoupání na Mostek. Po sjezdu do Mostku odbočíme vpravo na Borovničku, ve které stojí za zhlédnutí novogotická kaple i mnohé další drobné památky. Dál po silnici se dostaneme do Borovnice na jejím okraji nás vítá socha P.Marie matky od  Novopackého A.Suchardy. Po projížďce obcí se vrátíme do Mostku a vystoupáme na Zadní Mostek. Odtud nás čeká prudký sjezd do Dolní Olešnice.

Doprava: na kole
Oblast:4 Žireč → Hřibojedy →  Litíč → Nouzov → Hvězda → Libotov → Lipnice

   Popis trasy č.    04a          

Okruh  obcemi na jihovýchodě Dvorska a Braunův Betlém.

V Žirči na obecní silnici u sousoší Boží trojice odbočíme na Hřibojedy. Za železniční zastávkou Žireč cca 300m je několik cest do lesa vedoucích k Braunovu skalnímu Betlému. Od Betléma zpět k silnici a vystoupat do Hřibojed odkud je dobrý rozhled po kraji. Za Hřibojedy odbočíme na Litíč zde je nejvýznačnější památkou kostel stranou obce. Po projetí osadou Nouzov se vrátíme kousek zpět k odbočce na Hvězdě. Za Malými Hřibojedy je polní cesta na Libotov. Odtud je to do Lipnice již jen z kopce a na nádraží do Dvora Králové jen kousek.

   ·  Map cz
Doprava: na kole
Oblast:5 Zábřezí → Bílé Poličany → Lhotka → Velký Vřešťov → Lanžov → Doubravice → Zálesí

Popis trasy č. 05a

Na koupání do Vřeštova.

 Ze Zábřezí do Bílých Políčan využijeme cyklotrasu. Za podívanou tu stojí exteriéry areálu zámku s řadou dochovaných hospodářských budov. Než se dostaneme do Velkého Vřešťova k rybníku projedeme obcí Lhota s drobnou památkou u cesty. Ve  Vřešťově si povšimneme pranýře na návsi poblíž kostela. Po osvěžení v rybníku se zázemím kempu  projedeme Lanžovem na Doubravici. Za ní nás čeká stoupání do osady Zálesí. Odtud je to již na nádraží do Dvora Králové jen kousek a z kopce.

·  Mapy cz
Doprava: na kole
Oblast:6 Velichovky → Vilantice → Chotěborky → Sedlec → Miřejov → Lanžov → Dubenec

Popis trasy č. 06a

Z lázní Velichovky na pranýř v Lanžově.

Zahájíme ve Velichovkách projížďkou lázněmi a historickou části obce. Pokračovat budeme po silnici na Vilantice ve kterých odbočíme vlevo do roztomilé malé obce Chotěborky s řadou památek. Vrátíme se zpět do Vilantic a odbočíme vlevo na Sedlec, kde je na návsi soustředěných několik drobných památek. Pokračujeme na Lanžov obec s význačnou historickou památkou. Z Lanžova vystoupáme kolem hřbitova. Na vrcholu v dálce již vidíme širokou báň dubeneckého kostela.

    ·  Mapy cz
Doprava: na kole
Oblast:7 Nové Kocbeře → Nové Záboří → Záboří → Komárov → Bukovina → Huntířov → Kocléřov → Hájemství → Starobucké Debrné

Popis trasy č. 07a

Projížďka obcemi Lesa království.

Vyjedeme z obce Nové Kocbeře nad továrnou a budeme pokračovat dál na západ po cyklotrase do Nového Záboří. Odtud do Záboří vede neznačená asi 1km dlouhá cesta. Zde se již dostaneme na silnici s asfaltovým povrchem vedoucí do Komárova. Na křižovatce v Komárově odbočíme vpravo a po necelém 1km již vjíždíme do obce Bukovina, která je stavebně spojena s Huntířovem. V Huntířově si povšimneme novogotického kostela před nimž je vsazený smírčí kříž. Od něho se mírným dostáváme stoupáním do Koclířova. Po průjezdu zatáčkou kolem kostela již vidíme silniční odbočku na Hájenství. Na půl cestě Kocléřov → Hájenství je v lese skrytý poutní areál. Upozorní na něho autobusová zastávka. Při přímém pokračování po silnice se dostaneme do Hájenství a Starobuckéhodebrného obklopených lesem. Obce nabízejí řadu procházkových cestiček ticho a vůni královského lesa.

  ·  Mapy cz  Doprava: na kole
Oblast:8 Nová Podharť → Dvůr Králové nad Labem → Verdek → Těšnov

Popis trasy č. 08a

Za mistrem J.Husem a k romantické vodní přehradě.

Novou Podharťí projíždíme po silnici Trutnov - Dvůr Kr. Dvůr Králové je královské věnné město s mnoha památkami, o které je pečováno. Do Verdeku  odbočíme za kostelem kolem restaurace na Karlově. Před mateřskou školou ve Verdeku stojí socha mistra Jana Husa  snad jediná na veřejném prostranství v našem okrese. Po výjezdu z obce po 2km je v vlevo lese silniční odbočka na Těšnovskou přehradu v Lese království. Nejromantičtější přehradu v republice.

    ·  Mapy cz
Doprava: na kole a pěšky
Oblast:9 Kocbeře → Ferdinandov → Choustníkovo Hradiště → Dolní Vlčkovice → Horní Vlčkovice → Nová Ves

Popis trasy č. 09a

Projížďka přírodou.

Z Kocbeře do Ferdinandova  dojedeme  po cyklistické stezce. Cestou by bylo škoda minout zajímavý smírčí kříž. Z osady Ferdinandov se starobylou zbojnicí projedeme do blízkého Choustníkova Hradiště, do kterého vjedeme poblíž bývalého hradiště. Z Choustníkova Hradiště vyjedeme u kostela a odbočíme vlevo směrem na Jaroměř, za Ch. Hradištěm opět vlevo do Vlčkovic v Podkrkonoší. Na zpáteční cestě po levé straně ve stoupání na Kocbeře leží mezi poli osada Nová Ves, která má na návsi pár zajímavostí.

·  Mapy cz
Doprava: na kole
Oblast:10
Borek → Zboží → Žireč → Stanovice → Kuks → Kašov

Popis trasy č. 10a

Procházka obcemi s nejbohatším výskytem památek.

Začneme v blízké obci  Dvora Králové ve Zboží. Odtud do Žireč, kterou by bylo škoda si neprojet zejména kolem býv. kláštera s kostelem. U sousoší Boží trojice při obecní silnici budeme pokračovat rovně do blízkých Stanovic a kolem býv. mlýna do Kuksu. Prohlídka Kuksu si vyžádá jistě nejméně 2hodiny (zámecké schodiště, řada soch před byv. hospitálem s kostelem, zahrady, prohlídka vnitřních prostor). Zbude-li nám ještě čas můžeme se po modré  tur. a cyklistické stezce vypravit do Kašova. Odkud jsou pěkné výhledy. Celodenní výlet.


·  Mapy cz
Doprava: na kole


Lokality
Turistika
Novinky webu
Kostely
Odkazy
Hostující stránky
Pohádky-audio
Interaktivní mapa
 Podkrkonoší

TOPlist