< Přechozí stránka

Výletové trasy 21 - 30

Další trasy >

Po stisku oblasti,nebo obrázku fotogalerie z trasy.
 Po stisku názvu trasy její bližší podrobnosti ve formátu PDF
Oblast:  21   Dolní Maršov → Svoboda nad Úpou → Mladé Buky

Popis trasy č. 21a

Přírodou kolem Svobody.

Procházkou z Dolního Maršova přes Svobodu do Mladých Buků. Ve Svobodě za kostelem po  turistické cestě na Janský vrch a Mladé Buky k busu či vlaku.

      ·  Mapy cz
Doprava: bus a pěšky
Oblast:   21

Janské Lázně → Černá Hora → Hofmanovy boudy → Černá hora

Popis trasy č. 21b

Na Černou horu k rašeliništi a vysilači.

Z Janských Lázní  vystoupáme do zimního střediska Černá Hora a po silnici na Hofmanovy boudy. Odtud vede asfaltová cesta na Černou horu. Zde se projdeme po tzv. Václaváku a zajdeme k rašeliništi.

      ·  Mapy cz
Doprava: bus a pěšky nebo  hor. kole
Oblast:   22

Horní Staré Město → Babí → Prkenný Důl

Popis trasy č. 22a

Za pevnostním opevněním na Stachelberg.

Z Horního St. Města přes Babí k pevnosti Stachelberg nad Babím dál kolem zaniklé obce Vernířov do Prkenného Dolu.

      ·  Mapy cz   Doprava: pěšky či hor. kole
Oblast:   22

Dolní Staré Město → Nové Dvory → Čapkova bouda → Babí

 Popis trasy č. 22b

Lesní cestou z Trutnova nad Babí.

Z Dolního St. Města po Cestě bří Čapků přes Zámecký vrch kolem Rechenburku nad Babí. 

    ·  Mapay cz  

Doprava: pěšky, na kole nebo běžkách

Oblast:   23

Voletiny → Libeč → Debrné u Trutnova

Popis trasy č. 23a

Nevelký okruh příměstskými obcemi Trutnova.

V obcích Voletiny a Libeč několik drobných památek.

Debrné:  Obec mizející v zapomnění a odkalovací nádrži.

 

 

 

·  Mapy cz
  Doprava: pěšky
Oblast:   23

Trutnov → Nové Dvory → Voletiny

Popis trasy č. 23b

Lehká procházka pro trutnováky na podzimní nedělní odpoledne.

Do Nových Dvorů u Trutnova kolem Čapkovy boudy do Voletin a Poříčí k MHD či vlaku.

    ·  Mapy cz   Doprava: pěšky
Oblast:  24

Poříčí → Lhota → Bezděkov → Slavětín → Radvanice

Popis trasy č. 24a

Projížďka obnovujícími se obcemi z hlubokého zapomnění.

Po turistických cestách z Poříčí do Lhoty, Bezděkova  a lesem kolem pevností do Slavětína a Radvanic.

    ·  Mapy cz

Doprava: na kole
Oblast:   25

Starý Rokytník → Radeč → Střítěž → Nový Rokytník

Popis trasy č. 25a

Kolem Trutnova za pomníčky z Prusko-rakouské války 1866.

Projížďka obcemi s mnoha drobnými památkami včetně pomníčků z Prusko-rakouské války 1866.

    ·  Mapy cz
  Doprava: na kole
Oblast:   26

Bojiště → Dolce → Oblanov → Volanov

Popis trasy č. 26a

Oblast:   26Příměstskými obcemi Trutnova.

Nevelký okruh příměstskými částěmi: Bojiště, Dolce, Oblanov Volanov, V obcích několik drobných památek.

    · Mapy cz
Doprava: na kole nebo pěšky 
Oblast:   27

Trutnov

Popis trasy č. 27a

Procházky městem: náměstí, kostel, park s památkami na boje 1866 a býv. evangelickým kostelem.

    ·  Mapy cz
  Doprava:  pěšky
Oblast:   28

Žacléř → Lampertice → Křenov

Popis trasy č. 28a

K výletovému okruhu Žacléř, Lampertice, Křenov .

Zvolíme-li cestu na kole přibude ještě cesta přes Babí do Žacléře. Celkem pak ujedeme dosti zvlněným terénem 45km.

     viz také   ·  Mapy cz
  Doprava: na kole
Oblast:   28

Žacléř → Bobr → Růžový palouček → Černá Voda → Královec

Popis trasy č. 28b

 Pěkná výletová trasa osadami pod Rýchorským hřbetem.

V Žacléři kolem porcelánky na Bobr a dál k Černé Vodě. Před ní však nesníme minout odbočku na Růžový palouček odtud se vrátíme zpět a pokračujeme na Černou Vodu a Královec. Vycházka nás zaujme zejména za pozdního jara a nebo na podzim.

    viz také
  ·  Mapy cz   Doprava: bus, vlak a pěšky i na kole
Oblast:   28

Královec →  Královecký Špičák → Vrchová

Popis trasy č. 28c

Po turistické cestě kolem lomu na vrchol Špičáku.
Za příznivé viditelnosti pěkné vyhlídkové místo.Do osady Vrchová ležící po Špičákem se odsud dostaneme pouze po neznačené cestě.

   viz také   · Mapy cz
 
Doprava: vlak a pěšky


Oblast:   29


Zlatá Olešnice → Rybníček → Bečkov → Bernartice u Trutnova

Popis trasy č. 29a

Nádherná projížďka krajinou pod Královeckým Špičákem.

Nad Zlatou Olešnicí odbočíme ze silnice vpravo na asfaltovou zemědělskou cestu. Dál přes osadu Rybníček na osadu Bečkov a zpět kolem šestiboké kapličky do Bernartic.
· Mapy cz Doprava:  na kole
Oblast:   30

Bohuslavice → Markoušovice → Malé Svatoňovice → Velké Svatoňovice

Popis trasy č. 30a

Procházka po hřebenu Jestřebích hor.

Od Vlaku v Bohuslavicích  po tur.cestě do Markoušovic a na Paseky,  dál kolem Žaltmanu na M.Svatoňovice kde se připojíme na tur.cestu do V.Svatoňovice k vlaku.


· Mapy cz
Doprava:  na kole

TOPlist