< Přechozí stránka

Výletové trasy 31 - 39b

Další trasy >

Po stisku oblasti,nebo obrázku fotogalerie z trasy.
Po stisku názvu trasy její bližší podrobnosti ve formátu PDF
Oblast:   31   Strážkovice → Odolov → Petrovice

Popis Popis trasy č. 31a

Vycházkový okruh bývalými hornickými osadami a po stezce s mnoha pevnostmi kudy vedla protektorátní hranice. V Odolově po Panské cestě kolem kapličky do Petrovic.
    · Mapy cz
  Doprava: autem a pěšky
Oblast:   32  

Úpice → Zálesí → Batňovice → Rtyně v Podkrkonoší → Horní Kostelec → Bohdašín

Popis trasy č. 32a

Procházka obcemi pod Jestřebími horami ze strany Malých Svatoňovic.

Cesta, kterou se nyní vydáme vede převážně středem obce, jinak bychom minuli architektonické památky. Začneme v Úpici u Čapkova domu na bus. nádraží. Pokračujeme na tur. cestě Batňovice-Zálesí ke kostelu. Dále po silnici na Rtyni, kde shlédneme historický střed obce s rychtou a kostel se zvoničkou a sejdeme dolu na křižovatku na Hronov, kde po silnici pokračujeme k Hornímu Kostelci a Bohdašínu.

        · Mapy cz

Doprava: autem a pěšky
Oblast:  32  

Suchovršice → Úpice → Kvíčala → Sedmidomí → Čížkovy kameny → Lhota

Popis trasy č. 32b

Od úpských lávek na Čížkovy kameny.

V Suchovršicích shlédneme zastřešené lávky přes Úpu a zvoničku a další drobné památky. Zajedeme do Úpice kde odbočíme na Kvíčalu. Zde přejdeme na Horní Panskou cestu (žlutá), která prochází pěkným zvlněným terénem s nádhernými krajinnými scénami.

    · Mapy cz
Doprava: vlakem a pěšky
Oblast:   33  

Havlovice nad Úpou → Libňatov → Maršov u Úpice

Popis trasy č. 33a

Za vesnickými chalupami Úpicka.

Lidové stavby, památné zvoničky, řada drobných památek.

    ·  Mapy cz

Doprava: na kole

Oblast:   34  

Petříkovice → Janský vrch → Chvaleč → Krupná hora


Popis trasy č. 34a

Po  hranici s Polskem za karbonskými pískovci.

V Petříkovicích k hraniční závoře u které je zřícenina kostela. Poté příkře do stráně po st. hranici na Janský vrch a dál na karbonské pískovce. Stejnou cestou zpět k silnici na Krupnou horu u Chvalče.

 

 


· Mapy cz
Doprava: vlakem a pěšky
Oblast:   34  

Radvanice v Čechách → Horní Verneřovice → Dolní Verneřovice → Vápenka

Popis trasy č. 34b

Pod Jestřebími horami ze strany od Radvanic.

Jedeme-li na kole můžeme zvolit lesní cyklostezku na úpatí Jestřebých hor. Začíná poblíž kostela v Radvanicích. Projet okruhem na Jívku přes Stárkov, nebo  po silnici Radvanice, Horní Verneřovice, Dolní Verneřovice, Vápenka. Cestou vidíme řadu prostých lidových chalup a drobných památek.

 
·  Mapy cz
Doprava: vlakem a pěšky, nebo na kole
Oblast:  35  

Hodkovice → Adršpach → Křížový vrch

Popis trasy č. 35a

Do Adršpašského skalního města.

Procházka obcí, Hodkovice. Poté navázat na turistickou cestu kolem pramene Metuje do Adršpachu a na Křížový vrch. Celodenní výlet.

      · Mapy cz
  Doprava: vlakem a pěšky
Oblast:   35  

Janovice → pod Čapím vrchem  → Skály → Hvězda

Popis trasy č. 35b

Do Teplického skalního města.

Procházka obcí Janovice, poté navázat na turistickou cestu na Čapí vrch, Skály a skalním městem ke kapličce na Hvězdě. Sejít do Teplic. Celodenní výlet.

    · Mapy cz
  Doprava: na kole
Oblast:   36  

Vestřev  → Dolní Olešnice → Horní Olešnice → Dolní Kalná

Popis trasy č.36a

Za českými granáty a polodrahokamy.

Vestřev - Nové zámky se zámečkem, kde sídlila Oční léčebna. Pokračováním cesty se dostaneme kolem rýžoviště granátů do Dolní Olešnice s kostelem reprezentující význačnou památku české renesance. Projedeme  Horní Olešnici a na okraji okresu leží pěkná obec Dolní Kalná s řadou větších i drobných památek. Nad obcí je vrch s planinou Rovně s výskytem polodrahokamů.

 
· Mapy cz
Doprava: na kole
Oblast:   37

Hostinné → Prosečné

Popis trasy č. 37a

Památky Hostinného.

Klášterní areál, náměstí s radnicí, kostel, kaplička u léčebny za kterou pokračuje silnice dál na  Lánov, Vrchlabí a Procečné.

      · Mapy cz

Doprava:  na kole
Oblast:   37  

Hostinné → Na staré cestě → Zemská cesta

Popis trasy č. 37b

Starou Zemskou cestou.

Výchozí místo Hostinné po červené na Starou cestu směr Dolní Olešnice. Na vrcholu kopce pokračujeme po Staré cestě na Horní Kalnou kolem Poštovního dvora. Sejdeme dolu do Klášterské Lhoty k vlaku. Po celé trase jsou nádherné rozhledy na Krkonoše.

    ·  Mapy cz

Doprava: pěšky
Oblast:   38  

Hostinné → Slemeno → Ždírnice

Popis trasy č. 38a

Za romantikou do kopce z kopce.

Z Hostinného přes Slemeno do Ždirnice. Z Hostinného  vyjedeme směrem na Vrchlabí, kde za železničním přejezdem odbočíme vlevo a vystoupáme na Slemenský kopec místa pěkných rozhledů. Odtud jedeme do Slemena, kde nalezneme několik drobných památek. Na silnici Hostinné - Nová Paka je poblíž Hor. Olešnice odbočka na Ždírnici. Ve Ždirnici projedeme několika jejími částmi a okruhem kolem Ždireckého potoka se vrátíme přes Horní Olešnice do Dolní Olešnice, kde po turistické cestě se vrátíme do Hostinného.

    · Mapy cz
  Doprava: na kole
Oblast:   39  

Arnultovice → Rudník u Vrchlabí → Fořt  → Lázně Fořt → Terezín


Popis trasy č. 39a

Rudnický okruh za zapomenutými zámky a lázněmi.

Začneme v Arnultovicích poblíž Hostinného. Při vjezdu do obce Rudník  vidíme zámek jako jednu z prvních budov. Hned je nám jasné proč se zámecká věž dostala do obecního znaku. Projedeme celou táhlou obcí a držíme se směru na Vrchlabí. Po opuštění obce a průjezdu lesního úseku se dostaneme na křižovatku v Čisté, kde odbočíme vlevo na podhorskou zemědělskou obec Fořt. Zde leží druhý zámek schovaný za hospodářskými budovami. Poblíž zámku se již silnice stáčí opět na Rudník projedeme jeho částmi  Lázně Fořt a Terezín. Po vjezdu do Lázní Fořt vlevo u prvého domu můžeme ochutnat z pramenu léčivé vody. Voda je cítit po sirovodíku.

      · Mapy cz
  Doprava: na kole
Oblast:   39  

Černý Důl → Bolkov → Janovice

Popis trasy č. 39b

Obcemi pod Černou horou.

Nad Černým Dolem ze silnice na Jánské Lázně u doletu paraglidingu odbočíme vpravo kolem kapličky k lesní cestě na Bolkov. Projdeme Bolkovem a u bývalého pivovaru v Rudníku odbočme vlevo a vystoupáme na osadu Janovice. Zde máme před sebou Černou horu i Rudník jako na dlani. Pohodlnou cestou sejdeme do Rudníku k obecnímu úřadu na bus.      · Mapy cz
  Doprava: na kole

Lokality
Turistika
Novinky webu
Kostely
Odkazy
Hostující stránky
Pohádky-audio
Interaktivní mapa
 Podkrkonoší

TOPlist