< Přechozí stránka

Výletové trasy 39c - 44

Další trasy >

Po stisku oblasti,nebo obrázku fotogalerie z trasy.
Po stisku názvu trasy její bližší podrobnosti ve formátu PDF
Oblast:  39

Černý Důl → Lyžařská b. → Lyščí hora  → Pec p.Sněžkou

Zima v Krkonosich

Popis trasy č. 39c

Na hřebeny Krkonoš.

Po procházce Černým Dolem za továrnou Mileta odbočíme a po asfaltové cestě se dostaneme až na rozbočku pod Hrnčířskou boudou. Zde odbočíme vlevo  a kolem Lyžařské b. přes Liščí horu, Rozcestí se dostaneme k Výrovce, kde odbočíme a Zeleným dolem sejdeme do Pece p. Sněžkou.

    ·  Mapy cz
  Doprava: bus a pěšky
Oblast:  40

Černý Důl → Konfiskáty → Prostřední Lánov

Popis trasy č. 40a

Z Černého Dolu kolem vápencového lomu do Lánova.

Z Černého Dolu náměstí vyjdeme směrem k vápencovému lomu, který z leva po jeho levé hraně obejdeme, podejdeme lanovku přepravující vytěžený kámen do Kunčic. Na nejužším místě, uzávěře lomu se vlevo napojíme na pěšinu vedoucí přes tzv. Konfiskáty a Lánovský kopec do Prostředního Lánova. Cestou mineme několik nově obnovených kapliček. Z místa nad lomem vidíme celý prostor lomu  a Černý Důl s masivem Černé hory.

 
    ·  Mapy cz

Doprava:  pěšky
Oblast:   40

Dolní Lánov → Prostřední Lánov → Horní Lánov  →Vrchlabí

Popis trasy č. 40b

Poli a lukami z Horného Lánova do Vrchlabí.

 Projížďkou si prohlédneme obce Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Horní Lánov  u Restaurace v H. Lánově odbočíme vlevo kolem kravína po neznačené cestě k Vrchlabí. Asi po 1km na rozbočení se dáme vlevo. Po objetí lánovského Liščího kopce již vidíme Vrchlabí na blízké odbočce se otočíme vyjedeme směrem k Letišti kde poblíž něho se dostaneme na silnici.

     ·  Mapy cz

Doprava:  pěšky a na kole

Oblast:   41

Dolní Dvůr → V končinách → Vrchlabí

Popis trasy č. 41a

Z Dolního Dvora po staré cestě do Vrchlabí.

Vycházku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud vede  značená cesta na Zimní stráň domácími zvanou Vinterlait. U Kříže na Dolním Dvorem se připojíme další značenou cestu z Horního Vrchlabí vedoucí pastvinami do Vrchlabí. Cesta nabízí pěkné přírodní scenérie s pozadím vrcholů Krkonoš.


·  Mapy cz
Doprava: bus a pěšky
Oblast:   41

Dolní Dvůr → Luisino údolí → Strážné → Hořejší Vrchlabí

Popis trasy č. 41b

Z Dolního Dvora přes vrchol Strážného do Horního Vrchlabí.

Vyjížďku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud dále po silnici na Luisino údolí a přes Rybniční Domky, kde v ostré zatáčce začíná stoupání na Strážné. Z vrcholu ve Strážném jsou překrásné kruhové rozhledy k východu i západu Krkonoš.

     ·  Mapy cz
  Doprava: bus a pěšky nebo na kole
Oblast:   41

Strážné - Rybniční Domky → Renerovky → Hříběcí boudy

Popis trasy č. 41c

Tura za rozhledy z Renerovek.

Vycházku zahájíme na parkovišti za Dolním Dvorem ve Strážném - Rybniční Domky, kde je mramorový lom. Vystoupáme na Hříběcí b. dál po vrstevnici na Hanapatrovu paseku. Odtud strmým stoupáním na Zadní Renerovky zde se stočíme na Přední Renerovky a zpět na Hříběcí boudy k parkovišti.

  ·  Mapy cz  Doprava: bus a pěšky
Oblast:  42

Vrchlabí → Herlíkovice → Přední Labská

Popis trasy č. 42a

Za horskými zvoničkami.

Z Vrchlabí vyjdeme směrem na Špindlerův Mlýn kolem kapličky v Herlíkovicích. Zaparkujeme v Přední Labské a po pravé a levé straně údolí se vypravíme za zrestaurovanými zvoničkami. Turistická cesta je dobře značená.

   
·  Mapy cz
Doprava: autem a pěšky
Oblast:  42  

Špindlerův Mlýn  přehrada → Mísečky → Zlaté návrší → Pančavský vodopád

Popis trasy č. 42b

Za vodopádem Pančavy.

Na trasu nastoupíme v Labské u Špindlerova Mlýna. Postupně jak stoupáme na Harrachovu skálu než nás sevře les otvírá se pohled na jezero Labské přehrady. Na Harrachově vyhlídce se nám otevře pohled na Špindlerův Mlýn. Nejprudší stoupání již máme za sebou. Jsme na půl cesty k Mísečkám, kde vyhledáme turistickou cestu na Zlaté návrší  k Vrbatově b. kde se případně lze občerstvit a kde je konečná místní linky busu. Jedeme-li na kole využijeme na Mísečky horskou silnici. Odtud k Pančavskému vodopádu to již není daleko a skoro po rovině. Pro kola není odtud cesta možná. 

        ·  Mapy cz

 Doprava: na hor. kole  zbytek pěšky

Oblast:   42  

Špindlerův Mlýn → Labský důl → pramen Labe

Popis trasy č. 42c

K vodopádům a prameni Labe.

Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turist cestu, která nás podél toku Labe dovede do Labského dolu kam stékají zejména za pozdního jara mohutné vody Pančavského a Labského vodopádu. Jak se blížíme k uzávěře dolu vidíme na hřebenu již z dálky Labskou boudu, ke které nás čeká prudké stoupání jehož strmost mírní serpentiny stezky. Na Labské boudě funguje bufet. Odtud k prameni Labe jsou to jen asi 2km. Cestou k prameni vidíme po pravé straně polskou boudu nad Sněžnými jámami a Vysokého kola.

   
 ·  Mapy cz  

Doprava: bus a pěšky i na hor. kole

Oblast:   42

Špindlerův Mlýn → Svatý Petr → Výrovka → Pec p. Sněžkou

Popis trasy č. 42d

Po horské spojnicí mezi dvěmi význačnými turistickými centry.

Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turistickou cestu, která nás kolem kostela dovede do Svatého Petru. Po projití Sv. Petrem začne stoupání Dlouhým dolem až k Výrovce poskytující celoročně občerstvení. Odtud do Pece začíná spád. Vede nás značená cesta. Na kole přes Andělské a Čertovy schody. Jdeme-li pěšky je hezčí v polovině sestupu odbočit přes Zelený důl.

 
 ·  Mapy cz

Doprava:  bus a pěšky nebo kole

Oblast:   43

Klášterská Lhota → Kunčice nad Labem → Dolní Branná

Popis trasy č. 43a

Za podhorskými chalupami a brázděnými kaplemi.

Projdeme Klášterskou Lhotou k jejímu konci ve směru na Kunčice. Po levé straně  cestou skrz zemědělský podnik vystoupáme pěšky k vrchu Na Lánech, kde je jsou dvě menší památky a pěkný výhled na Krkonoše. Vrátíme se zpět k silnici projedeme si Kunčice, shlédneme jejích pár drobných památek a vypravíme se dál po silnici k Dolní Branné s řadou pěkných chalup.

      ·  Mapy cz
 

Doprava: vlak a pěšky nebo kole

Oblast:   43 Kunčice nad Labem → Příčnice  → Horní Kalná

Popis trasy č. 43b

Na Příčnickou cestu pro panorama Krkonoš.

V Kunčicích poblíž kaple přejedeme po mostě Labe a po strmé asfaltové cestě vystoupáme na návrší k osadě Příčnice. Po celém návrší vede cesta, ze které je vidět nádherné Panorama Krkonoš. V polích je roztroušeno řada drobných památek. Postupujeme-li po návrší směrem ke Klášterské Lhotě a k lesíku Na Lánech můžeme po pravé straně cestou zvanou Prášivka sestoupit do Horní Kalné, kde také v obci najdeme několik drobných památek.

    ·  Mapy cz   Doprava: vlak a pěšky nebo kole
Oblast:   44

Žacléř → Vízov → Rýchorská b. → Svoboda

Popis trasy č. 44a

Za Rýchorskou květenou.

V Žacléři za Městským úřadem nastoupíme na turistickou cestu odbočující vlevo. Kolem zámku vystoupáme cestou uzavřenou lesem k osadě Vízov odkud jsou daleké rozhledy do Polska. Od Rychorské boudy nás již nedělí velký kus cesty, přesto však  značné převýšení. Cesta vede kolem  Rýchorského kříže a vrch Kutná. Rýchorská b. poskytuje celoročně občerstvení.  Zpět do Svobody k vlaku či busu se dostaneme po značené Růženčině cestě.

       ·  Mapy cz
 

Doprava: pěšky , na hor. kole i běžkách

............................


Lokality
Turistika
Novinky webu
Kostely
Odkazy
Hostující stránky
Pohádky-audio
Interaktivní mapa
 Podkrkonoší

TOPlist